תוכנה לניתוח מבחנים ושאלונים

סריקת תיקיות רפואיות

תוכנת זיהוי וניתוח טפסים ושאלונים

חייג עכשיו: 054-5880060 

 

סקאנבוק מבית דוקיומנטס משווקת תוכנה בעברית לניתוח מבחנים, זיהוי שאלונים, טפסים וסקרים, עבודות סטודנטים וכדומה – אחת התוכנות הטובות בעברית ולועזית לסריקה, ניתוח וזיהוי בחינות ושאלונים. התוכנה מבצעת זיהוי אוטומטי איכותי של המידע בבחינות רגילות, עבודות בית, שאלונים אמריקאים, וטפסים – ושימור המבחן בפורמט דיגיטלי ובצבע.

התוכנה מאפשרת סריקה אוטומטית של בחינות מכל סוג (ולא רק "אמריקאיות") או עבודות כלשהן, עם זיהוי תוכנם של שדות ספציפיים בבחינות (כגון: סימוני X בתשובות ל"שאלון אמריקאי") וכן זיהוי אוטומטי של אינפורמציה רלבנטית נוספת המופיעה על הדף הראשון של כל עבודה (כגון: תעודת-זהות, מספר-דפים, מספר שותפים לעבודה והציון שניתן לעבודה) או אף על דפים נוספים, כשבכל דף מופיעים, למשל, פרטיו של כל אחד מהשותפים לעבודה.

המערכת מתייקת אוטומטית כל עבודה/מבחן בתיקיית-התלמיד (שם התיקייה זהה למספר תעודת-הזהות או למספר-זיהוי אחר של התלמיד), בפורמט PDF בצבעים או בשחור-לבן, בתת-תיקיה המתאימה למאפייני המבחן (כגון: מספר קורס, סמסטר, מועד) ומפיקה קובץ דיווח מרוכז לגבי הנבחנים וציוניהם.

אם העבודות/מבחנים נדרשים לצפייה באינטרנט – התוכנה כוללת אופציות למניעת הדפסת הקבצים הרלבנטיים, מניעת אפשרות להעתיק חלקים מהם למקום אחר במחשב  ולמניעת עריכה מחודשת שלהם.  קיימת גם  אופציה לאפשר צפייה במסמך רק לבעלי סיסמה ספציפית (לדוגמא: סיסמה אוטומטית  יכולה להיות תעודת-הזהות של הסטודנט). 

עם זאת, מכיוון שניתן עדיין תמיד להדפיס, להעתיק או לצלם את חלק המסמך המופיע על המסך, הרי אם נדרש למנוע  גם זאת –  ניתן לאפשר צפייה במסמך רק לבעלי הרשאה מיוחדת. אם המבחנים הם "אמריקאיים" – התוכנה לניתוח וזיהוי שאלונים וטפסים יכולה גם לזהות את הציון הרלבנטי שניתן לכל שאלה ולהפיק טבלה מרוכזת של פרוט התשובות והציונים לכל שאלה.

למעלה מ-10 מערכות גדולות של התוכנה מותקנות ופועלות באוניברסיטאות ובפקולטות שונות, תוך חסכון רב בזמן ובכוח האדם הנדרש למיון ידני של הכמות הגדולה של בחינות לתיקיות הסטודנטים, וקיצור הזמן הנדרש עד להפקת קבצי דיווח לגבי תוצאות המבחנים.

תוכנה לזיהוי בחינות ושאלונים 

התוכנה מאפשרת סריקה אוטומטית של בחינות (ולא רק "אמריקאיות") או עבודות כלשהן, עם זיהוי תוכנם של שדות ספציפיים בבחינות (כגון: סימוני X בתשובות ל"שאלון אמריקאי") וכן זיהוי אוטומטי של אינפורמציה רלבנטית נוספת המופיעה על הדף הראשון של כל עבודה (כגון: תעודת-זהות, מספר-דפים, מספר שותפים לעבודה והציון שניתן לעבודה) או אף על דפים נוספים, כשבכל דף מופיעים, למשל, פרטיו של כל אחד מהשותפים לעבודה.

 

זקוק מיידית להצעת מחיר מדוקיומנטס?

או חייג עכשיו 054-5880060!

Comments are closed.